Nyhetsflödet

Wednesday

Borttappad glädje - Jes 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Glädje och fröjd har försvunnit från de bördiga fälten och i vingårdarna hörs ingen sång, inget jubel."  (Jes 16:10 FB)

Profetian om Moab fortsätter i detta kapitel. Här beskrivs hur det som en gång var glädjefyllt nu har förlorat all glädje. Moab försökte återfinna sin glädje genom att mer intensivt tillbe sina avgudar (vers 12). Men till ingen nytta.

Glädje tillhör Guds folk. Jesus vill att vi ska leva i fullkomlig glädje (Joh 15:11). Det är den glädjen som är vår styrka (Neh 8:10).

Då vi förlorar vår glädje ska vi inte söka den bland materiaella ting eller hos andra "avgudar". Den verkliga glädjen finns bara i Herren "Fröjd i Herren är er styrka" (Neh 8:10)

No comments:

Post a Comment