Nyhetsflödet

Sunday

Vila från smärta och oro - Jes 14

Kommentar till den dagligabibelläsningen
"På den dag då HERREN ger dig ro från din smärta och oro och från det hårda arbete som har varit lagt på dig" (Jes 14:3 FB)

I kapitlet berättas om djävulens uppgång och fall (vers 10-15). Om hur han blev upphöjt och hur han hade ambitionen att bli lik "den högste", men hur han sedan blev nedkastad.

Men i kapitlet finns det även tröstens ord till den som lider och plågas av oro. Herren kommer att ge dig ro för all din smärta, oro och bekymmer (vers 3). Jesus återkommer många år senare med samma löfte: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ger er vila....Då skall ni finna ro för era själar" (Matt 11:28)

No comments:

Post a Comment