Nyhetsflödet

Friday

Renade läppar - Jes 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: "När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad." (Jes 6:6-7 FB)

Kapitlet handlar om Jesajas kallelse. Det börjar med en oförglömlig uppenbarelse av Herren. I mötet med Gud upplever Jesaja sin egen orenhet (vers 5). Det verkar som om Jesaja upplever det orimliga i att han skulle kunna vara ett språkrör från Gud, då Jesaja själv hade orena läppar.

Då kommer ett himlaväsen i Jesajas syn och rör vid hans läppar med ett glödande kol för att rena Jesajas läppar (vers 6).

Sedan kommer frågan från Herren: "Vem skall jag sända?" - och Jesajas svar: "här är jag, sänd mig" (vers 8).

Frågan från Herren går ut också idag: "Vem skall jag sända?" - Vad är ditt svar?

Du har kanske, precis som Jesaja, invändningar varför inte du passar till tjänsten. Låt Gud beröra dig med sin renande kraft. Var inte orolig, Herren kommer att utrusta dig för den tjänst han kallar dig till.

No comments:

Post a Comment