Nyhetsflödet

Thursday

Herrens dag är nära - Jes 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se Herrens dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där". (Jes 13:9 FB)

Ett varningsrop ljuder att Herrens dag är nära. En dag som drabbar jorden. Vi kan se likheter i beskrivningen med Jesu tal om den sista tiden i Matteusevangeliet 24-25.

Den här jorden kommer inte att bestå för evigt. En dag kommer Herrens dag och Jesus uppmanar oss att "vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer" (Matt 25:13)

Herren vill att så många som möjligt ska bli frälsta. Han samlar sin krigshär inför den sista tiden (vers 4).

No comments:

Post a Comment