Nyhetsflödet

Friday

De hade glömt sin frälsnings Gud - Jes 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty du hade glömt din frälsnings Gud, du kom inte ihåg din styrkas klippa. Därför planterade du ljuvliga planteringar och satte främmande skott i dem."  (Jes 17:10 FB) 


Den intensiva gemenskapen med Gud hade mattats. Det som en gång hade varit ett livsförvandlande möte blev till slut bara slentrian.  Det gick till och med så långt att "man satte främmande skott", att man i stället för att tillbe Gud införde främmande, kanske till och med ockulta, vanor. Man hade glömt sin frälsnings Gud.


Men det är dags att vända om säger Herren. Det kommer nya tider. Det ska komma dagar då människor ska blicka upp till Herren igen och deras ögon ska se Israels Helige (vers 7).


Du som känner att ditt kristna liv har blivit en torr slentrian. Ge inte upp! Herren vill på nytt uppliva sitt folk om vi öppnar oss igen för vår frälsnings Gud.

No comments:

Post a Comment