Nyhetsflödet

Monday

Ösa vatten med fröjd - Jes 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång.  Han har blivit min frälsning." Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor." (Jes 12:2-3 FB)

Kapitel tolv består av några korta, glädjefyllda verser där Jesaja brister ut i lovsång och tacksägelse till Gud. Att tillhöra Herren är inte något tungt eller glädjelöst. Då vi tänker på vad Herren ger oss är det nära att lovsången bryter fram och vi får "ösa vatten ur frälsningens källor". Ibland kan glädjen bli så påtaglig att vi måste få "ropa av fröjd" (vers 6)

Resultatet av denna glädje blir att vi gärna vill berätta det för andra. Inte som ett tvång eller ett måste. Snarare är det så att om man varit med om något fantastiskt, så är det svårt att låta bli att berätta det för dem vi möter. Och vi får, tillsammans med Jesaja, "göra hans gärningar kända" och "förkunna att hans namn är upphöjt" (vers 4)

No comments:

Post a Comment