Nyhetsflödet

Wednesday

Dom över avgudadyrkare - Jes 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han går upp till sitt tempel, till Dibon och upp på offerhöjderna för att gråta"  (Jes 15: 2 FB)

Kapitlet uttalar domord över Moab som var Isarels fiender. Då det börjar gå dåligt för Moab, vänder de sig inte till Gud för att få förlåtlelse och upprättelse.

Istället vänder de sig till sitt tempel, till Dibon och till offerhöjderna. Men där finns ingen hjälp att få, utan klagandet, jämrandet och tårarna fortsätter (vers 3). Klagoropen hörs över hela landet och till och med krigarna tappar modet och våndas (vers 4).

Historien upprepar sig ständigt. Även i våra dagar möter vi människor som vänder sig till avgudar. De kan vara beredda att tro på vad som helst, utom på Herren Gud.

Men det finns bara en Gud. Det finns bara en väg, och den vägen är Jesus (Joh 14:6)

No comments:

Post a Comment