Nyhetsflödet

Monday

Står allt väl till? - Hes 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: "Allt står väl till", trots att allt inte står väl till"  (Hes 13:1 FB)

Här går Hesekiel till rätta med de falska profeterna som talar sådant som Gud inte har talat (vers 7). De profeterar enligt sitt eget hjärta (vers 2) och de följer sin egen ande (vers 3). Profeterna ljuger för folket som gärna lyssnar på lögn (vers 19).

De profeterar vad de själva önskar, sådant som de tror att folket kommer att tycka om.

Det är en frestelse för profeterna, både då och nu, att tala om att allt är väl och att det kommer att bli ännu bättre, samtidigt som Herren gråter över tillståndet i församlingen och lider med dem som far illa i församlingen.

Det profetiska ordet om att allt alltid är väl kan vara ett hinder för självrannsakan, rening och helgelse. Vi måste ha sett hur illa det är innan vi är beredda att lägga allt vårt hopp och all vår tilliti i Herrens händer.

Sunday

Öron som inte hör - Hes 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom de är ett upprorikst folk"  (Hes 12:2 FB)

Gud visar vägen för sitt folk. Ibland kan vi visserligen ha svårt att se Guds väg i olika situationer i våra liv. Men här talas det om människor som kan se, men väljer att se bort, i stället för att lyda.

Det handlar om människor med förmåga att höra vad Gud säger, men som väljer att tillsluta sina öron för att de inte vill gå Herrens väg.


En misstro mot Guds ord hade spridit sig i landet. Man sa att det blir i alla fall ingenting av allt det Gud talat genom sina profeter (vers 22).

Men det Herren talat kommer att ske!

Herren söker också idag människor som tar sig tid att bli stilla och se vad Herren vill visa, och höra vad Herren vill tala. Människor som sedan kan förmedla Guds tilltal till sin samtid.

Saturday

Stenhjärtat - Hes 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud." (Hes 11:19-20 FB)


Stenhjärtat representerar stentavlorna. Det som stelnat och inte längre lever.
Hjärtat av kött representerar det hjärta som har blivit berört av Gud och som är levande.

Om vi verkligen vill hålla Guds bud (vers 20), så räcker det inte med att bara följa lagar och bestämmelser. Om vi verkligen vill hålla Guds bud måste vi låta våra hjärtan beröras och lära oss att älska (Matt 22:37-39). Då vårt hjärta har blivit berört så att vi älskar Jesus av hela vårt hjärta då uppfylls lagen i våra liv.

Det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud.

Thursday

Herrens härlighet lämnar Templet - Hes 10

Kommentgar till den dagliga bibelläsningen
"Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel"  (Hes 10:18 FB)

Konsekvensen av all synd och orenhet som tog plats i Templet och som har beskrivits i de föregående kapitlen, var att Herrens härlighet inte kunde förbli i Templet.

Kan det vara så även i en kristen församling idag? Kan det vara så att det som sker i församlingen gör att Herrens härlighet inte kan förbli i församlingen?

Och hur är det med oss kristna? Vi är Herrens tempel idag. Kan vi leva våra liv så att Herrens härlighet inte längre kan förbli i våra liv?

Dessvärre tror jag att svaret på alla dess frågor är ja. Det svaret borde sporra oss att leva i renhet, äkthet och trofasthet både i våra församlingar och i våra egna liv.

Tuesday

Ett tecken på pannan - Hes 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne."  (Hes 9:4 FB)

I sin vision ser Hesekiel hur de som inte tagit del av alla vidrigheterna i staden får ett märke på pannan. De som är märkta med detta tecken blir räddade i den kommande domen.

I fotnoten till ordet "tecken" står det i folkbibeln: "Tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors"

Nya Testamentet talar ofta om den stora domen som ska komma över världen och den dubbla utgången. Redan i sitt första offentliga uttalande talar Jesus om den kommande vredesdomen (Matt 3:7). De träd som inte bär god frukt ska huggas ned (Matt 3:10) och agnarna ska skiljas från vetet (Matt 3:12).

Vredesdomen ska komma över världen. Var och en som är frälst, märkt med korsets tecken, ska bli räddad.

Monday

De säger: "Herren ser oss inte"

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avgudakammare? De säger: HERREN ser oss inte,"  (Hes 8:12 FB)

Hessekiel får i en syn se hur människorna i Templet begår avskyvärda ting. Och så säger de: "Herren ser oss inte" (vers 12).

Det kan också finnas många saker i våra liv som vi gärna skulle vilja dölja i mörkret. Saker som vi verkligen inte skulle vilja att andra människor skulle känna till. Det kan vara tankar, ord eller handlingar.

Men hur väl vi än försöker dölja det vi inte vill ska komma upp i ljuset, så är det ändå så att Herren ser allt. Den vetskapen är inte till för att skrämma oss utan mer för att hjälpa oss att leva hela liv. Ett liv som tål ljuset. Ett liv som inte är annorlunda då vi tror att ingen ser oss. Herren ser!

Sunday

Slutet kommer! - Hes 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Slutet kommer, ja, slutet kommer!  (Hes 7:6 FB)
"Se, dagen är inne! Den har kommit!  (Hes 7:10 FB)

Hesekiel varnar för slutet och den kommande domen.Där och då handlade det om slutet och domen för en nation. Idag handlar det om domen över hela världen.

Vi lever i den sista tiden och vi närmar oss den slutliga domen.

Hesekiel skriver: "Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut till strid." (vers 14)

Stämmer den bilden in på församlingen idag? Man samlas i sina kyrkor och förbereder sig för att evangelisara världen och rädda så många människor som möjligt. Men sedan blir det inte så mycket mer. Ingen drar ut till strid?

Våra avgudar - Hes 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Era altaren skall stå öde och förstörda och era avgudar slås sönder och få ett slut. Era solstoder skall bli nerhuggna och era verk utplånade."  (Hes &:6 FB)

Hesekiel förkunnar en dom över folket och dess avgudar. De hade vänt sig bort från Herren och tillbad avgudar, byggde altaren och solstoder.

Det är lätt för oss att se hur fel folket handlade, men hur är det med våra egna avgudar? De saker som vi värderar så högt att de tar Guds plats i våra liv.

Vilka är avgudarna i mitt liv?

Thursday

En eld ska sprida sig - Hes 5

Mini-kommentar till den dagliga bibelläsningen

"Från dem skall en eld gå ut över hela jorden"  (Hes 5:4 FB)

Kapitlet talar om allt ont som drabbar Israel. Hesekiel får i uppdrag att raka av sig hår och skägg och kasta håret i elden eller sprida det för vinden.

Några få hårstrån ska Hesekiel sedan sy in i fållen på sin kappa. Dessa strån ska senare brännas och elden från dem ska spridas till hela folket.

Många år senare var det inte hårstrån utan elva apostlar. Elden föll över dem och elden spreds senare över hela världen (Apg 2).

Gud behöver också idag människor som han kan brinna i. Han kallar också idag människor som ska sprida elden över världen.

Tuesday

Bära någon annans missgärning - Hes 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"..så skall du bära deras missgärning. Jag skall lägga deras missgärningsår på dig."  (Hes 4:4-5 FB)

Hesekiel fick i i uppdrag att åskådliggöra folkets missgärning. Hesekiel fick bildligt talat "bära" folkets missgärning på sig.

Ibland kan vi kanske uppleva att vi får bära någon annans missgärning på oss. Vi kan få uppleva att någon annans skuld faller på oss.

Men det handlar framför allt om Jesus. Hur han dog på korset för att ta på sig all världens skuld.
Genom döden på korset tog han på sig våra missgärningar för att vi skulle kunna gå fria om vi tar emot honom och hans förlåtelse.

Då vi förstår detta gör det att vi försöker att inte dra på oss ytterligare missägningar för att inte på nytt korsfästa Kristus.

Blodröda synder kan bli vita som snö - Jes 1

Överst på sidan finner du mini-kommentarer till den dagliga bibelläsningen enligt bibelläsningsplanen. Många böcker från Gamla Testamentet fick inte plats i bibelläsningsplanen för hela året. De böckerna kommetneras här allteftersom de blir färdigskrivna.

"Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes 1: 18 FB)

Herren är trött på meningslös religiös verksamhet. Herren klagar på att folket ägnar sin tid med att religiösa ceremonier.

Vad Herren väntar av folket är att de slutar att göra det som är ont och att de i stället ska göra det som är gott (vers16-17).

Men även om folkets sätt att leva förkastas av Herren, så är situationen inte hopplös. Det finns chans till en ny början. Det finns förlåtelse. Hur illa det än har varit kan Herren ta bort det onda och låta oss starta om från början vita som snö.

Detta är goda nyheter för oss.

Thursday

Mitt ansvar - Hes 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand." (Hes 3:17-18 FB)

Det är allvar! Det gäller liv eller död! Att leva innebär också att välja destination för evigheten. Ett evigt liv i himlen i gemenskap med Jesus, eller ett evigt liv utanför himlen utan gemenskap med Jesus.

Gud vill inte att någon ska förgås utan att alla ska få uppleva det eviga livet. Därför sände Fadern Jesus till jorden.

Men vårt ansvar gäller inte bara oss själva. Det handlar inte bara om att jag ska se till att jag kommer till himlen. Gud vill att jag ska bidra till att någon annan också kommer till himlen.

Om Gud ber mig att tala med någon annan om Jesus och evigheten och varna honom/henne för det liv han/hon lever, och jag då inte talar med honom/henne, så kommer Herren att utkräva hans/hennes blod av mig.

Vad det innebär att utkräva någon annans blod av oss framgår inte tydligt. Men vad som framgår tydligt är att det är allvarligt att inte lyda Herrens röst då han ber mig vittna för någon. Allvarligt både för honom/henne och för mig.

Tuesday

Tala mina ord - Hes 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall tala min ord till dem vare sig de lyssnar eller inte"  (Hes 2:7 FB)

Hesekiel blev sänt till folket för att tala Guds ord. Han visste att allt han sade inte skulle bli populärt Herren talar om för Hesekiel att han kommer att vara omgiven av människor som gjort uppror mot Gud (vers 3). Men Hesekiel får uppmaningen från Gud att inte vara rädd för dem eller för deras ord (vers 6).

Vi kristna idag är utsända på samma sätt att tala och förkunna vad Gud har sagt i sitt ord till en avfällig värld. Det kommer inte alltid att vara populärt. Deras ord kommer att håna oss och göra oss illa. Den som ger sig ut i bloggvärlden med Ordet från Gud kan komma att mötas av mycket hårda ord.

Men Gud säger till oss också idag: "frukta inte för dem och frukta inte för deras ord" (vers 6).

Monday

En himmelsk syn - Hes 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud." (Hes 1:1 FB)

 Hesekiel, bortförd i fångenskap i Babylon, fick se hur himlen öppnades och att han fick se syner från Gud (vers 1).

Han såg väsen som han försöker beskriva. Väsendena var människoliknande. de hade människohänder (vers 8) och deras ansikten liknade människoansikten (vers 10). De liknade "eldsglöd som brann likt facklor" (vers 13). Om dessa väsen skriver Hesekiel:
"De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig" (vers 12).

I Hesekiels himmelska syn kan jag se en beskrivning av de kristna i den sista tiden. Herren uppreser en armé av människor som har bestämt sig. De behöver inte vända sig om. De är brinnande, döpta i Ande och eld. De är lyhörda för den Helige Ande och går dit Anden leder utan att frukta. De går rakt fram.

Amen, låt det ske.

Saturday

Syndens konsekvenser - Klagovisorna 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Glädjen är borta från vårt hjärta, vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss, att vi syndade så!" (Klag 5:15-16 FB)

Synden får alltid konsekvenser. Det kan vara vår egen synd som drabbar oss. Men det kan också vara andra människors synd som drabbar oss.

Det finns visserligen förlåtelse för all synd, men synden får alltid konsekvenser. Det kan vara något så litet som ett ord som träffar någon och som förmörkar livet för denne under flera år. Synden får alltid konsekvenser.

I Klagovisorna anklagar man ingen annan. Man erskänner klart att lidandet beror på den egna synden (vers 16). Men samtidigt finns det ett hopp som utformas som en bön till Gud om att få vända tillbaka och att på nytt få uppleva förnyelse (vers 21).

Friday

Då pengarna förlorar sitt värde - Klagovisorna 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hur har inte guldet förlorat sin glans, det ädlaste guld  förvandlats!"  (Klag 3:1)

Det ingen trodde kunde ske har skett."Ingen kung på jorden skulle ha trott det, ingen som bor i världen" (vers 12). Fastän ingen trott det hade det skett. Jerusalem hade fallit. All rikedom var borta. Den som varit rik hade misst allt han ägde.

Det sker i våra dagar. Det kommer en ekonomisk kris. Den som har haft sin trygghet i aktier eller andra värdepapper ser hur värdet rinner bort. Den rikaste och mest framgångsrike drabbas av sjukdom och går mot döden i tidiga år. Plötsligt förlorar pengarna sitt värde och guldet förlorar sin glans. det vi litat på försvinner.

Då kommer bergspredikans ord till som en påminnelse om något vi ibland glömmer: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33 FB)

Thursday

Ny nåd varje morgon - Klagovisorna 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet." (Klag 3:22-23 FB)

Mitt i allt klagande och lidande kan författaren se vem Gud är. Då han stannar upp inför Herren och väntar på Honom (vers 25) och i stillhet hoppas på Honom (vers 26).

Herren beskrivs med tre ord: nåd, barnhärtighet och trofasthet. Varje morgon du vaknar upp är Han densamme. Han möter dig med ny nåd och ny barmhärtighet. Det kan du vara säker på därför att Han är trofast.

Wednesday

Bön i tider av nöd - Klagovisorna 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Stig upp, ropa högt i natten, när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft upp dina händer till honom..."  (Klag 2:19 FB)

En bön under myckets svåra tider. Då vi möter svårigheter händer det något med vårt böneliv. Vi kan reagera med att bli helt lamslagna och inte orka be överhuvudtaget. Men vanligare är det säkert att vårt böneliv intensifieras.

Under normala omständighter kan vårt böneliv ofta bli ytligt och formellt. Men under svåra tider blir vårt totala behov av Guds hjälp tydligt och till slut är Gud den enda som på något sätt kan hjälpa oss. Vi blir desperata att möta Gud och att få hjälp från Honom.

"Deras hjärtan ropar till Herren. Du dotter Sions mur, låt dina tårar rinna som en bäck både dag och natt. Ge dig ingen ro, unna inte ditt öga någon vila." (vers 18)

Sunday

Övergiven - Klagovisorna 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden! Hon har blivit lik en änka." (Klag 1:1 FB)

Klagovisorna består av fem klagosånger över Jerusalems förstöring. Alla som någon gång har känt sig övergivna kan känna igen något av den bottenlösa sorgen över att det gått som det gått.

All Jerusalems härlighet är borta. Hela staden ligger utblottad i ruiner. Klagosångerna beskriver också orsaken till att det gått så illa "Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud." (Klag 1:18).

Då Jerusalem vänt Gud ryggen blir sorgen och övergivenheten än större. I sådana stunder behöver vi verkligen uppleva Guds närvaro.

Detta gäller även för oss i vår tid. Vi behöver berkligen odla vår relation till Herren. Både i goda och i onda tider. För de flesta människor kommer det dagar då det enda hoppet i tillvaron är Gud. Har vi då vänt honom ryggen, då är vi verkligen övergivna.