Nyhetsflödet

Monday

En himmelsk syn - Hes 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud." (Hes 1:1 FB)

 Hesekiel, bortförd i fångenskap i Babylon, fick se hur himlen öppnades och att han fick se syner från Gud (vers 1).

Han såg väsen som han försöker beskriva. Väsendena var människoliknande. de hade människohänder (vers 8) och deras ansikten liknade människoansikten (vers 10). De liknade "eldsglöd som brann likt facklor" (vers 13). Om dessa väsen skriver Hesekiel:
"De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig" (vers 12).

I Hesekiels himmelska syn kan jag se en beskrivning av de kristna i den sista tiden. Herren uppreser en armé av människor som har bestämt sig. De behöver inte vända sig om. De är brinnande, döpta i Ande och eld. De är lyhörda för den Helige Ande och går dit Anden leder utan att frukta. De går rakt fram.

Amen, låt det ske.

No comments:

Post a Comment