Nyhetsflödet

Sunday

Våra avgudar - Hes 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Era altaren skall stå öde och förstörda och era avgudar slås sönder och få ett slut. Era solstoder skall bli nerhuggna och era verk utplånade."  (Hes &:6 FB)

Hesekiel förkunnar en dom över folket och dess avgudar. De hade vänt sig bort från Herren och tillbad avgudar, byggde altaren och solstoder.

Det är lätt för oss att se hur fel folket handlade, men hur är det med våra egna avgudar? De saker som vi värderar så högt att de tar Guds plats i våra liv.

Vilka är avgudarna i mitt liv?

No comments:

Post a Comment