Nyhetsflödet

Tuesday

Bära någon annans missgärning - Hes 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"..så skall du bära deras missgärning. Jag skall lägga deras missgärningsår på dig."  (Hes 4:4-5 FB)

Hesekiel fick i i uppdrag att åskådliggöra folkets missgärning. Hesekiel fick bildligt talat "bära" folkets missgärning på sig.

Ibland kan vi kanske uppleva att vi får bära någon annans missgärning på oss. Vi kan få uppleva att någon annans skuld faller på oss.

Men det handlar framför allt om Jesus. Hur han dog på korset för att ta på sig all världens skuld.
Genom döden på korset tog han på sig våra missgärningar för att vi skulle kunna gå fria om vi tar emot honom och hans förlåtelse.

Då vi förstår detta gör det att vi försöker att inte dra på oss ytterligare missägningar för att inte på nytt korsfästa Kristus.

No comments:

Post a Comment