Nyhetsflödet

Wednesday

Vem är huvudet i ditt liv? - Dom 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De äldste i Gilead svarade honom: "Just därför har vi kommit tillbaka till dig. Kom nu med oss och strid mot ammoniterna. Du skall bli huvud över oss alla som bor i Gilead." Jefta svarade de äldste i Gilead: "Om ni för mig tillbaka för att strida mot ammoniterna och HERREN ger dem till mig, så skall jag sedan vara ert huvud." Då sade de äldste i Gilead till Jefta: "HERREN är vittne mellan oss, om vi inte gör som du har sagt." (Dom 11:8-10 FB)

Folket hade på nytt blivit förtryckt och behöver en frälsare. De ber Jefta att leda dem ut i frihet och lovar att han ska bli deras herre och huvud.

Här kan vi se Jefta som en förebild till Jesus. Vi behöver en frälsare och vi ber Jesus bli Herre i vårt liv. Förutsättning för att bli frälst är att tro på Jesus och bekänna honom som Herre i vårt liv. Ingen kan bli frälst utan att bekänna Jesus som Herren (Rom 10:9).

Men då vi har blivit frälsta och räddade undan mörkrets makt, är det lätt att vi gradvis tar tillbaka herraväldet i vårt liv.

För att leva i min frälsning är det viktigt att jag fortsätter att dagligen bekänna Jesus som Herre i mitt liv.

No comments:

Post a Comment