Nyhetsflödet

Friday

...och Herren hörde honom - 2 Kung 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Joahas bönföll inför HERREN och HERREN hörde honom, eftersom han såg Israels olycka, då kungen i Aram förtryckte dem. HERREN gav åt Israel en befriare så att de kom undan arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hem som förut."  (2 Kung 13: 4-5 FB)

Israels barn hade hamnat i stora svårigheter. Dessutom var det självförvållat och Gud tyckte inte om vad de hade gjort (vers 2-3).

Men kung Joahas ångrade sig och bad Gud om hjälp, och Herren bönhörde honom och räddade landet.

Miljoner kristna har upplevt detsamma. I svåra situationer, inför en skrämmande framtid, i djup nöd har människor ropat till Gud och upplevt detsamma som Joahas fick uppleva: Herren hörde bönen och frälste dem ur den svåra situationen.

Gud är densamme idag. Du får bönfalla Herren, och då du gör det faller inte dina böner ned till marken. De går hela vägen upp i himlen och Herren hör varje ord.

No comments:

Post a Comment