Nyhetsflödet

Tuesday

Låt ditt verk få liv igen - Hab 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRE, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. HERRE, låt ditt verk få liv igen i våra dagar, låt det bli känt i vår tid"  (Hab 3:2 FB)

Habackuk ber. Han har hört budskapet om Herren och han ber att det ska få liv igen.

Habackuk bad att det skulle få liv i hans dagar, jag ber att det ska få liv i våra dagar.

Det är så lätt att Guds verk i församlingen bara blir verksamhet. Och även om det är en bra verksamhet, kan det inte mätta vårt behov. Vi är skapade för gudsgemenskap. För att uppleva mötet med Gud själv och att uppleva att det är "liv, ja liv i överflöd" (Joh 10:10).

Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar!

No comments:

Post a Comment