Nyhetsflödet

Tuesday

Bevaka dina fästen - Nah 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Bevaka dina fästen! Spana utåt vägen, rusta dig, samla all din kraft" (Nah 2:1 FB)

Uppmaningen lyder "bevaka din fästen". Och i det följande kapitlet uppmanas vi att förstärka våra fästen (Nah 3:14). Detta för att hindra att plundrare ska komma och stjäla (vers 2).

Den kristna församlingens fästen har alltför ofta varit försvagade. Församlingen har inte vårdat sina fästen, man har inte förstärkt tältpluggarna. Församlingen har legat öppen för plundrare.

Församlingens värderingar och församlingens livsstil har legat öppen för invasion. De omkringliggande värderingarna har fått tränga in och bryta ned den tro och de etiska ställningstaganden som församlingen tidigare stått som garant för. Kvar står en förvirrad församling som inte vet på vilket ben de ska stå.

Församlingen måste på nytt ta till sig varningsropet från Nahum:
"En folkförskingrare drar upp emot dig. Bevaka dina fästen! Spana utåt vägen, rusta dig, samla all din kraft" (vers 1)

No comments:

Post a Comment