Nyhetsflödet

Wednesday

Valet - Jos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men om ni inte vill tjäna HERREN, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN." (Jos 24:15 FB)

Det handlar om att välja. Antingen väljer vi helhjärtat att tjäna Herren och då kommer det att få konsekvenser för vårt liv, eller också väljer vi något annat som då kommer att få helt andra konsekvenser för vårt liv.

Då Josua deklarerat vad han väljer svarade folket flera gånger att även de vill tjäna Herren (vers 18+21+24).

Även vi har ett val att göra. Vad blir ditt svar? Det handlar om ett livsval. Men det handlar även om ett val för varje dag för varje stund.

Det är dags att bestämma sig: "välj idag vem ni vill tjäna" (vers 15)

No comments:

Post a Comment