Nyhetsflödet

Friday

Det lönar sig att följa Herren - Rut 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN skall löna dig för vad du har gjort. Ja, full lön skall tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, som du har kommit till för att finna tillflykt under hans vingar"  (Rut 2:12 FB)

Det lönar sig att följa Herren. Även om det inte alltid ser ut så. Rut lämnade sitt land och gav sig ut i det okända utan några garantier. Hon lämnade tryggheten i sin sociala miljö för att att följa med sin svärmoder till ett främmande land i fattigdom.

Men det visade sig för Rut att det lönar sig att följa Herren. Boas förmedlar ett löfte från Gud om att Gud ska löna Rut för det hon gjort. Och orsaken till Rut blir belönad var att hon sökt sin tillflykt under Guds vingar (vers 12).

Var söker du din tillflykt? I det materiella? I berömmelse? Eller hos Gud?

No comments:

Post a Comment