Nyhetsflödet

Friday

Hur länge? Varför? - Hab 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände?" (Hab 1:2-3 FB)

Profeterna i Gamla Testamentet frågar sig ofta:
-Hur länge ska vi vänta?
-Varför går det bra för de orättfärdiga, medan de rättfärdiga får lida?

Vi lever i en fallen värld. Det finns mycket ondska i världen. Det är till och med så att "hela världen är i den ondes våld" (1 Joh:5:19).

Men vi vet att det goda till slut ska segra då Jesus kommer tillbaka och återställer allt. Under tiden får vi vara ljuspunkter i allt det mörka. Vi får vara platser där bönen får sin uppfyllelse: "Låt ditt rike komma, låt din vilja ske".

No comments:

Post a Comment