Nyhetsflödet

Thursday

Hur länge vill ni vänta? - Jos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därför sade Josua till Israels barn: "Hur länge vill ni vänta med att gå och inta det land som HERREN, era fäders Gud, har gett er?" (Jos 18:3 FB)

Flera av stammarna var fortfarande utan land i det nya landet och Josua frågar dem "Hur länge vill ni vänta?"

Säkerligen ställer ofta Herren samma fråga till oss:

Hur länge vill du vänta
-att ta emot det löfte jag givit dig?
-att ta kontakt med den person jag lett dig fram till?
-att gå in i den tjänst jag kallat dig till?
-att börja med den verksamhet jag inpirerat dig att börja
?

No comments:

Post a Comment