Nyhetsflödet

Sunday

Var ständigt på vakt - Jos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var ständigt på er vakt så att ni älskar HERREN, er Gud."  (Jos 23:11 FB)

Då vi möter uppmaningen att ständigt vara på vakt tänker vi kanske att vi ska vara på vakt mot synden och allt negativt som strömmar emot oss.

Men här är uppmaningen att vi ständigt ska vara vaksamma hur vi lever i vår relation till Herren. Det vi ska vaka äver är vår kärlek till Gud. Det är viktigare än allt annat.

Det är därför som Jesus säger till oss att det första och största av alla bud är att "älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd" (Matt 22:37 FB)

Vaka över detta idag!

No comments:

Post a Comment