Nyhetsflödet

Wednesday

Segrar – Jos 12


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Dessa är de kungar i landet, som Israels barn besegrade och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan”  (Jos 12:1 FB)

I kapitlet finns en uppräkning på alla Israels barns segrar.
I Frälsningsarméns tidiga år använde man ett liknande språkbruk för att beskriva framgångarna i det andliga kriget.

I Norge finns ett känt konstverk som visar en liten grupp Frälsningssoldater marschera  med trummor och kornetter. Konstverket heter ”Stormangrepp på en fiskeby”. Och det var just så man såg på verksamheten.

Man gjorde ett angrepp på en plats. Vittnesbörden och bibelorden var som ammunition som träffade folk i hjärtat. Eller som det står i Apostlagärningarna ”När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem” (Apg 2:37). De som lät omvända sig kallades i rapporterna i Stridsropet för ”fångar”.

Det krigiska språket har i stort sett upphört. Kanske även framgångarna?

Det är viktigt att vi fortfarande förstår att vi är i strid mot synden i världen och i våra egna liv. Har vi några färska segerrapporter?

No comments:

Post a Comment