Nyhetsflödet

Wednesday

Guds löften håller - Jos 14


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Och se, nu har Herren, så som han lovade, låtit mig leva dessa fyrtiofem år.”  (Jos 14:10 FB)
Gud håller vad han lovat. Bibelhistorian vittnar om det. Och Gud är trofast. Hans löften håller ännu och sträcker sig in i vår tid.
Vi kan bygga våra liv på Guds löften, och då vi handlar som om Guds löften är sanna frigörs kraften i löftena.
Då Israels folk var slavar i Egypten fick de ett löfte om ett nytt land. Kraften i löftet började frigöras då folket startade sin färd mot det som Gud lövat.

Många gånger gjorde de ”som Herren hade befallt” (vers 2).
Idag gäller löftet att ”var och en som åkallar Guds namn skall bli frälst” (Apg 2:21 FB). Gud håller vad han lovat då vi handlar som om löftet är sant och åkallar Honom.
Nya Testamentet är fullt av löften som väntar att fullbordas i våra liv.

No comments:

Post a Comment