Nyhetsflödet

Monday

En väg vidare - Esra 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen (bilden från www.freefoto.com):
"Guds öga vakade över judarnas äldste, så att man inte kunde lägga något hinder i vägen för dem" (Esra 5:5 FB)

Kapitel 4 avslutas med att arbetet på Guds hus fick upphöra på grund av motståndet.
Kapitel 5 börjar med ett profetiskt budskap (vers 1) som gav folket nytt mod att börja bygga igen (vers 2).

De yttre förhållandena hade inte förändrats. Motståndet fanns fortfarande kvar. Man ifrågasatte arbetet på Guds hus (vers 3).

Men folket fortsatte att bygga Guds hus efter att tagit emot Guds direktiv och Gud vakade över arbetet så alla planer att hindra arbetet grusades.

Gud kan öppna en väg även om det kan se omöjligt ut. Gud öppnar vägen, men vi måste gå den.

No comments:

Post a Comment