Nyhetsflödet

Wednesday

Prisa Herren! - Ps 150

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 150


"Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!" (Ps 150:6 FB)

Den sista psalmen i Bibeln är en uppmaning att prisa Herren för hans väldiga gärningar. Prisa honom med allt som finns tillgängligt, basuner, cymbaler, pukor och allt annat som kan användas.

Men framför allt prisa honom med dig själv och det sätt du lever ditt liv på. Han är värld vår lovsång. Var med att fylla hela jorden med lovsång till levande Gud.

No comments:

Post a Comment