Nyhetsflödet

Sunday

Motstånd - Esra 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Men folket i landet gjorde judarna modfällda så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet." (Esra 4:4-5 FB)

Då folket började återuppbygga Herrens tempel möttes de av motstånd på många olika fronter.
Motståndarna gjorde allt för att göra de hemvändande judarna modfällda.(vers 4)
De hyrde män för att göra judarnas planer om intet.(vers 5)
De skrev flera brev till härskaren i Persien med anklagelser mot judarna. (vers 6+)
Till slut upphörde arbetet på Guds hus (vers 24). I varje fall tillfälligt....

På samma sätt kan många kristna uppleva motstånd då de rör sig framåt i den andliga världen. Då de börjar att på nytt uppbygga Guds rike på jorden.

Motståndet kan komma i form av förtal eller öppet motstånd.
Då kan det vara viktigt att komma ihåg att motståndet är en naturlig del i den andliga kampen. Inga segrar vinns utan kamp. Motståndet kan till och med många gånger vara en bekräftelse på att man är på rätt väg.

No comments:

Post a Comment