Nyhetsflödet

Friday

Vända tillbaka - Esra 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
 "Dessa var de män......som vände tillbaka"
(Esra 2:1 FB)


Det andra kapitlet i Esra är en uppräkning av namnen på alla de män som vände tillbaka till Jerusalem från fångenskapen i Babylon för att bygga upp Herren tempel.

Att återvända är viktigt i det kristna livet. Många kristna bär med sig starka upplevelser av ett gudsmöte, en överlåtelse till Herren eller en tid då allt i vårt liv byggde på vår relation till Gud.

Sedan går tiden och andra intressen tränger sig på och man kan finna sig själv utan glöden som en gång fanns där. Man kan plötsligt inse att gudsberoendet har avtagit och ersatts av självtillit.

Då kan det vara dags att återvända till korset och den djupa relationen till Herren. Att be Herren om förlåtelse och be honom på nytt fylla oss med sin kraft, glädje och frid. Att på nytt tala om att det är Herren vi vill tjäna och älska av hela vårt hjärta och förstånd.

No comments:

Post a Comment