Nyhetsflödet

Saturday

"För min själ ut ur fängelset" - Ps 142

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm142

"För min själ ut ur fängelset, så jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8 FB)
 
David gömde sig i grottan. En stor här letade efter honom för att döda honom. Han upplevde att det inte längre fanns någon som ville ställa sig på hans sida (vers 5). Alla var emot honom.

Det fanns bara en enda plats där han kunde söka hjälp "du är den som känner min själ" (vers 4).
Psalmen är ett stort rop till Gud om hjälp mot fiender som är alltför starka (vers 7). 


David upplevde det som om hans själ var i fängelse. Men ut ur fängelsehålan steg en bön upp till himlen. Och Gud hörde hans bön och räddade honom...

No comments:

Post a Comment