Nyhetsflödet

Thursday

Beskydd - Ps 140

150 psalmer ur Bibeln (Bilden från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 140

"Herre, Herre, min frälsnings starkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag." (Ps 140:8 FB)


Psalm 140 är en bön om beskydd. Beskydd för onda tungor (vers 4). Beskydd för ogudaktiga händer (vers 5). Beskydd mot människor som gillrar fällor för mig (vers 6).


 Psalmförfattaren känner sig ansatt på alla sidor och på alla sätt. Det finns bara en plats där han kan finna lindring och beskydd - hos Herren: "Jag vet att du skall utföra den förtrycktes sak..." (vers 13).

No comments:

Post a Comment