Nyhetsflödet

Sunday

Herren skaffar rätt åt sitt folk - Ps 135

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 135

"Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, han förbarmar sig över sina tjänare" (Ps 135:14 FB)


"Herren blir aldrig någon något skyldig", är ett livsmotto som många kristna har bekänt sig till. Det lönr sig alltid att följa Herren.
Herren tar hand om allt vi vågar överlåta åt Honom. Vårt liv, vår tid, våra ägodelar.

Då vi lägger vårt liv i hans händer kommer han att ta hand om oss, vad som än sker, "ty Herrens skaffar rätt åt sitt folk."

No comments:

Post a Comment