Nyhetsflödet

Sunday

Lova Herren! - Ps 146

150 psalmer ur Bibeln (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 146

"Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till."  (Ps 146:2 FB)


Psalmen börjar med en deklaration av hur psalmisten vill leva sitt liv. "Jag vill lova Herren så länge jag är till."

Det finns verkligen skäl att lova Herren och i psalmen får vi många orsaker till lovprisning:
-han har skapat allt underbart vi ser omkring oss (vers 6)
-han engagerar sig för de förtryckta och hungriga (vers 7)
-han befriar de fångna (vers 7)
-han ger de blinda syn (vers 8)
-han styrker föräldralösa och änkor (vers 9)

Att lova Herren är ett sätt att leva som formar mitt eget liv. Det ger ett riktigt perspektiv på livet. Livet handlar inte bara om mig själv och mina problem. Herren lever och han bryr sig om mig och alla andra människor.

Att lova Herren är att umgås med Honom och då vi umgås med Herren förvandlas våra liv (2 Kor 3:18).

-Jag vill lova Herren så länge jag lever och jag vill börja idag.

No comments:

Post a Comment