Nyhetsflödet

Tuesday

Förvandlade människor - Ps 138

150 psalmer ur Bibeln (Bilden: www.freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 138

 "När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft" (Ps 138:3 FB)
Psalm 138 är en tacksägelsepsalm. David uttrycker sin tacksamhet till Gud för hjälp i svåra situationer.

Men Gud svarar inte bara på våra böner genom att förändra de yttre förhållandena. David uttrycker också vad som händer inom oss då vi ber. Herren håller oss vid liv, även om vår väg går genom nöd (vers 7). David säger också att bön till Gud ger frimodighet och ger kraft till själen (vers 3), bön frigör energi att handla.

Även om bönen inte alltid besvaras på det sätt som vi bad om så kan bönen förvandla oss själva så att vi kan möta de situationer som vi hamnar i.

Bön till Gud skapar förvandlade människor. Förvandlade människor kan förvandla världen.

No comments:

Post a Comment