Nyhetsflödet

Thursday

Bygga upp Herrens hus - Esra 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda att bygga upp Herrens hus..." 
(Esra 1:5 FB)

Efter många år i den babylonska fångenskapen kom budskapet att det nu var dags att bygga upp Herrens hus igen.

Den kristna församlingen i Sverige har under många år varit på defensiven. Antalet medlemmar har minskat och många röster har höjts för att man inte bör ge utrymme för kristen tro i politiken och i det offentliga rummet.

Men Gud vill idag påverka många sinnen för att på nytt bygga upp "Herrens hus" i Sverige.

-På vilket sätt påverkar Guds Ande dig att bygga?
-Vilken insats inspirerar Gud dig att göra i Guds församling?

Gud vill på nytt bygga upp sin församling och han vill att du ska vara med.

No comments:

Post a Comment