Nyhetsflödet

Tuesday

Lovsång och Guds ord - Ps 149

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 149
"Guds lov skall var i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand" (Ps 149:6 FB)

Psalm 149 talar om att Herren gläder sig över sitt folk (vers 4) och att det folk han gläder sig över har två kännetecken: lovsång i munnen och ett tveeggat svärd i handen.

Guds folk är ett lovsjungande folk. Psaltaren är full av psalmer som uttrycker vår lovsång till Gud. Men kännetecknet är inte bara lovsång. Det tveeggade svärdet, Giuds ord, finns i handen. Det tveeggade svärdet används på andra ställen i Bibeln som en bild på Guds ord (Hebr 4:12).

Det kristna livet bygger inte på en känsla. Det bygger på Guds ord. Och då vi läser Guds ord och lär känna Gud mer och mer fylls munnen med lovsång.

No comments:

Post a Comment