Nyhetsflödet

Saturday

Ära Herren med dina ägodelar - Ords 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin."  (Ords 3:9-10 FB)

Här möts vi av uppmaningen att ära Gud med våra ägodelar och ett löfte om välsignelse till den som gör det.

Vi kanske tänker att om vi bara ger vårt tionde till Gud, får vi göra vad vi vill med resten. Men ett sant lärjungaskap innebär att vi ser på oss själva som förvaltare av allt gott Herren gett oss. Jag tror att Gud inte bara är intresserad av de tio procenten, utan lika intresserad av hur vi använder de nittio procenten.

Vi är förvaltare av Guds välsignelser. Vi får fråga Herren hur han vill att vi ska använda våra resurser.

I kapitlet får vi också hjälp att se vägar hur vi kan ära Gud med våra resurser: "Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den." (vers 27)

No comments:

Post a Comment