Nyhetsflödet

Saturday

Kommer du ihåg? - Ester 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mordokaj skrev ner dessa händelser och sände brev till judarna i alla kung Ahasveros provinser, både nära och långt borta,  för att ålägga dem att år efter år fira den fjortonde och den femtonde dagen i månaden Adar till minne av de dagar då judarna hade fått ro för sina fiender och för att minnas den månad då deras bedrövelse hade vänts i glädje och deras sorg i fest. Därför skulle de fira dessa dagar som dagar av fest och glädje, och sända gåvor till varandra av den mat de hade tillagat, och skicka gåvor till de fattiga."  (Ester 9:21-22 FB)

Judarna hade varit nära att förgöras. Genom helt otroliga händelser förbyttes deras dödsdom till befrielse. Hela kapitlet utropar: "Glöm inte detta!" (vers 21, 22, 23, 26, 27, 28).

Hela Israels historia berättar om Gud räddning av sitt folk. Befrielsen ur slaveriet i Egypten, räddningen under fångenskapen i Babylon, räddningen från fångenskapen i Babylon.

Judarna firar dess händelser generation efter generation. Det är viktigt för judarna att inte glömma!

Då du ser dig tillbaka kommer du då ihåg vad Jesus gjort för dig?
-Då han gav sitt liv för dig på korset?
-Den dagen du blev frälst?
-Den dagen du förstod att dina synder är förlåtna?
-Situationer i ditt liv då Herren lett väglett dig och välsignat ditt liv?

Det är värt att inte glömma. Det kan vara värt en minnesfest!

No comments:

Post a Comment