Nyhetsflödet

Monday

Vad är det som driver dig? - Ester 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När kungen såg drottning Ester stå på borggården, fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sade till henne: "Vad vill du, drottning Ester?"  (Est 5:2-3 FB)

I detta kapitel möter vi Ester och Haman. Två personer med olika drivkrafter.

Esters drivkraft var omsorgen om sitt folk. Hon var beredd att offra sitt liv, genom att träda fram för kungen oanmäld, för att rädda livet på judarna som bodde i fångenskap i Babylonien.

Hamans drivkrafter var den egna framgången och hat. Haman hade lyckats bli den högste fursten i landet. Han hade fått en position där alla medborgarna skulle böja sig för honom. Men trots att han hade uppnått allt detta var han inte nöjd. Det fanns en person som inte böjde sig för honom och det var Mordokai. Hatet mot Mordokai förmörkade hela hans tillvaro. Det enda som kunde göra honom glad var då han fick rådet att hänga upp Mordokai i en femtio alnar hög påle (vers 14). Tanken på hämnd var det enda som kunde glädja Hamans hjärta.

Vad är det som driver dig? Är det den egna framgången på andras bekostnad? Drivs du av hat? Eller drivs du av en längtan att behaga Gud och att göra Hans vilja? Vad är det som driver dig?

No comments:

Post a Comment