Nyhetsflödet

Thursday

Herrens härlighet lämnar Templet - Hes 10

Kommentgar till den dagliga bibelläsningen
"Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel"  (Hes 10:18 FB)

Konsekvensen av all synd och orenhet som tog plats i Templet och som har beskrivits i de föregående kapitlen, var att Herrens härlighet inte kunde förbli i Templet.

Kan det vara så även i en kristen församling idag? Kan det vara så att det som sker i församlingen gör att Herrens härlighet inte kan förbli i församlingen?

Och hur är det med oss kristna? Vi är Herrens tempel idag. Kan vi leva våra liv så att Herrens härlighet inte längre kan förbli i våra liv?

Dessvärre tror jag att svaret på alla dess frågor är ja. Det svaret borde sporra oss att leva i renhet, äkthet och trofasthet både i våra församlingar och i våra egna liv.

No comments:

Post a Comment