Nyhetsflödet

Friday

Då pengarna förlorar sitt värde - Klagovisorna 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hur har inte guldet förlorat sin glans, det ädlaste guld  förvandlats!"  (Klag 3:1)

Det ingen trodde kunde ske har skett."Ingen kung på jorden skulle ha trott det, ingen som bor i världen" (vers 12). Fastän ingen trott det hade det skett. Jerusalem hade fallit. All rikedom var borta. Den som varit rik hade misst allt han ägde.

Det sker i våra dagar. Det kommer en ekonomisk kris. Den som har haft sin trygghet i aktier eller andra värdepapper ser hur värdet rinner bort. Den rikaste och mest framgångsrike drabbas av sjukdom och går mot döden i tidiga år. Plötsligt förlorar pengarna sitt värde och guldet förlorar sin glans. det vi litat på försvinner.

Då kommer bergspredikans ord till som en påminnelse om något vi ibland glömmer: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33 FB)

No comments:

Post a Comment