Nyhetsflödet

Monday

Ni ska åter grönska och bära frukt - Hes 36

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka"  (Hes 35:8 FB)

Mitt i alla domsord över kringliggande folk  och förnedrande behandling av Israel kommer löftet om en väckelse. Israel ska åter grönska och bära frukt.

Då folket runt omkring ser vad som händer med Guds folk, kommer de att inse att det är Herrens verk:
"Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, HERREN, har talat det, och jag skall göra det."  (vers 36).

Men för att folket ska kunna se Guds verk i Guds folk behövs en personlig väckelse och rening från synd hos Guds folk. var och en individuellt och tillsammans:
"Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig"  (vers 26-29)

Jag ber att människor åter ska komma till tro då de ser Guds djupgående verk i Guds folk.

No comments:

Post a Comment