Nyhetsflödet

Thursday

Finns det någon som söker Gud? - Ps 14

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 14

"HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud." (Ps 14:2 FB)

I den första versen säger psalmförfattaren: Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud."
Dårarna sätts i denna psalm i motsättning till de förståndiga, de som söker Gud.

Då man läser vidare i psalm 14 ser man att Herren blickar förgäves efter någon som söker honom.

Herren blickar fortfarande ner från himlen för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.

Tänk om Herren idag skulle se en armé av längtande människor som böjer sig inför honom och sträcker ut sina händer för att ta emot från Herren. Tänk om Herren idag skulle finna förståndiga människor, som söker Herren av hela sitt hjärta.

Tänk om jag skulle vara en av dem.

No comments:

Post a Comment