Nyhetsflödet

Friday

I Guds närhet - Ps 15

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 15


"HERRE, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt" (Ps 15:1-2 FB)

Vem får vistas hos Gud? Vem for bo hos Gud? Vem får leva i Guds närhet?
Psalmisten svarar
-den som talar sanning i hjärtat
-den som inte baktalar
-den som ärar den som fruktar Herren
-den som inte bryter ed, även om han förlorar på det
-den som inte tar mutor
-den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt

Finns det då någon som kvalificerar till allt detta? Finns det någon som kan leva i Guds närhet?

Då vi kommer nära Herrens helighet uppenbaras våra misslyckanden och vår orenhet. Men Gud har gett oss en väg vidare: förlåtelse genom Jesus Kristus.

Vi kommer inte inför Gud i kraft av vår egen rättfärdighet, utan iklädda den rättfärdighet som Jesus har köpt till var och en som ber om förlåtelse (1 Joh 1:9). Då vi ber om förlåtelse ber vi samtidigt om kraft att i framtiden kunna leva ett liv som behagar Gud.

No comments:

Post a Comment