Nyhetsflödet

Monday

Den Helige Ande befriar - Dom 15

Kommentar från den dagliga bibelläsningen
"När han kom till Lehi, sprang filisteerna skrikande emot honom. Då föll HERRENS Ande över honom, och repen kring hans armar blev som lintrådar när de antänds av eld, och banden liksom smälte bort från hans händer."  (Dom 15:14 FB)

Då Simson blev angripen föll Herrens Ande över honom så att repen som han bundits med bara smälte bort.

Då jag läser det tänker jag på berättelsen då Paulus och Silas satt i fängelse: "Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av."  (Apg 16:25-26) Då Paulus och Silas vände sig till Herren i lovsång lossnade bojorna och föll av.

Samma sak kan vi se hända på den första pingstdagen i Apostlagärningarna. Lärjungarna var liksom fångade i sin egen fruktan och låste in sig av fruktan för judarna. Då de blev fyllda av den Helige Ande var det som om fruktan bara smälte bort, den låsta dörren öppnades, och de kunde gå ut i frihet och predika så att tretusen människor blev frälsta.

Den Helige Ande för med sig frihet. "Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet" (2 Kor 3:17)

No comments:

Post a Comment