Nyhetsflödet

Monday

Hänförelse - 3 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket. Eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg detta, jublade de och föll ner på sina ansikten."  (3 Mos 9:23-24 FB)

Offret låg på altaret. Eld gick ut från Herren. Folket jublade och föll ned och tillbad.

Detsamma skulle man kunna säga om den första pingstdagen.
-Offret låg på altaret, lärjungarna gav sig själva till Herren.
-Eld gick ut från Herren (Apg 2:3), och de blev alla fyllda av den Helige Ande.
-Fruktan ersattes av hänförelse och de gick ut och förkunnade evangelium.

Förutsättningen för att elden ska falla är att det finns ett offer på altaret. Då vi överlämnar oss helt och fullt i Guds händer, svarar Gud med eld. Löftet om en pingst i ditt liv gäller också idag (Apg 2:17).

Förutsättningen för en ny skördetid för Guds rike är att Guds folk blir tända av Guds eld.


No comments:

Post a Comment