Nyhetsflödet

Wednesday

Silvertrumpeterna - 4 Mos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp. När man stöter i dem båda skall hela menigheten samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet."  (4 Mos 10:2-3 FB)

Silvertrumpeterna hade en viktig funktion. De skulle användas för att samla folket. De skulle markera att det var dags att dra vidare. De skulle förbereda för strid.

Silvertrumpeterna ljuder också idag. De kallar Guds folk samman till strid mot ondska och synd i denna världen. Fast många kristna kanske lever så tryggt att de inte vill höra den signalen.

Trumpeterna kommer att ljuda vid Jesu andra tillkommelse då Jesus kommer för att hämta oss för den sista flytten. Sedan ska vi alltid vara tillsammans med Herren (1 Tess 4:17).

Men trumpetsignalen används också som bild på att vår förkunnelse måste vara tydlig och kompromisslös. "Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?"  (1 Kor 14:8)

No comments:

Post a Comment