Nyhetsflödet

Thursday

"Vi vänder tillbaka" - 4 Mos 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varför leder HERREN oss in i detta land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn skall bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten?" Och de sade till varandra: "Vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten." (4 Mos 14:3-4 FB)

Gud hade befriat folket från slaveriet i Egypten och lovat att föra dem till ett överflödande land. Men på grund av deras egen olydnad blev vägen längre och bevärligare än de hade väntat sig. De var då beredda att ge upp hela projektet och vända tillbaka till Egypten och slaveriet.

Kanske kände sig lärjungarna på samma sätt då Jesus hade blivit korsfäst. De hade lämnat allt och satsat allt på att följa Jesus. Och nu var Jesus inte längre bland dem. Allt de trott och hoppats på var borta och de var beredda att återvända till det gamla livet. de säger till varandra att det nu är dags att återvända till fisket, till det liv de hade innan de träffade Jesus (Joh 21:3).

Kanske har du upplevt det på liknande sätt. Jesus har frälst dig och fört dig ut ur slaveriet. Han har lovat dig ett överflödande liv. Men ibland kan livet kännas långt ifrån överflödande. Det har inte blivit som du hoppades. Men ge inte upp.

Israels barn kom till slut igenom svårigheterna och fick komma in i det överflödande landet.

Jesu lärjungar gav inte upp. Genom att stå fast och låta sig uppfyllas av den Helige Ande kunde de förvandla hela världshistorien. Miljoner och åter miljoner människor har blivit frälsta och fått sina liv förvandlade genom deras tjänst.

Så, ge inte upp då du frestas att ge upp. Även om du kanske inte kan förändra hela världen, kan du vara med och vara ett redskap att förvandla livet för någon annan människa. Att göra det är bara en liten del av det överflödande livet med Jesus.

No comments:

Post a Comment