Nyhetsflödet

Thursday

Från förbannelse till välsignelse - 4 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan skall prästen skriva upp dessa förbannelser i en bokrulle och tvätta av dem i det bittra vattnet."  (4 Mos 5:23 FB)

Lägret måste renas, tabernaklet måste renas, människorna måste renas. Synd förde med sig en förbannelse och allt som finns finns i Guds närhet måste vara rent. Det måste renas. Själva lagen som vilade tungt över folket var en förbannelse. Förbannelsen måste sonas och folket måste renas från synd.

Men sedan kom Jesus. Och fastän han var oskyldig tog han det straffet som lagen krävde för att befria oss från förbannelsen och rena oss från synden. "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden."  (Gal 3:13-14)

Befriad från förbannelse för att leva i välsignelse!


No comments:

Post a Comment