Nyhetsflödet

Thursday

Jubelåret - 3 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt. Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar."  (3 Mos 25:10-11 FB)

Det femtionde året skulle bli ett år av återställelse, ett år av pånyttfödelse. Det var ett nåde-år och kännetecknades av
1. Personlig frihet - om du var slav
2. Ekonomisk upprättelse - om du var fattig eller stod i skuld
3. Fullständig vila - från vardagens arbete , slit, prestation

Då Jesus presenterar sig själv och sitt uppdrag i synagogan, gör han det genom att läsa ut profeten Jesaja. Citatet avslutas med orden "...och predika ett nådens år från Herren" (Luk 4:19).

Jesus proklamerar ett nådens år:
1. Där slaven blir fri - den som var slav under synden blir befriad, frälst.
2. Skulden är betald - genom Jesu död på korset. Vi blir medarvingar med Kristus
3. Fullständig vila - vi får uppleva den fullständiga friden hos Jesus. "Kom till mig....så skall jag ge er vila....finna ro för era själar" (Matt 11:28-29)

No comments:

Post a Comment