Nyhetsflödet

Wednesday

Molnstoden lyfter - 4 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så ofta molnskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp, och på den plats där molnskyn stannade slog Israels barn läger. På HERRENS befallning bröt Israels barn upp, och på HERRENS befallning slog de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret."  (4 Mos 9:17-18 FB)

Herren ledde sitt folk med en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Då molnstoden lyfte var det dags att gå vidare. Då länge den vilade över tabernaklet stannade man.

Herren leder oss också idag. Gud ger oss nya uppdrag. Gud ber oss stanna i en del uppdrag. Ibland kan vi ha lätt att fastna i något som Herren visade oss för länge sedan, och missat att följa med då "molnstoden" gick vidare.

Det gäller att vara uppmärksam och lyhörd för Herrens ledning i våra liv, så att vi inte finner oss själva upptagna med helt andra ting än dem Gud förberett för oss.

No comments:

Post a Comment