Nyhetsflödet

Wednesday

Tjäna i Guds hus - 4 Mos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då HERREN talade med Mose på Sinai berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster."  (4 Mos 3:1-3 FB)

Aron och hans söner var invigda att vara präster. Till sin hjälp hade de Levi stam och kapitlet redogör i detalj för de olika uppgifterna som de olika familjerna i Levi stam fick ansvar för.

Det är ordning i Guds rike och var och en har sin speciella uppgift. Vi behöver inte konkurrera eller tränga in på varandras område, det finns uppgifter för var och en.

I Nya Testamentet finns också en uppräkning av olika uppgifter i Guds rike. Några är kallade att vara apostlar, andra till att vara profeter, andra till att vara herdar, andra till att vara lärare och andra till att vara evangelister.

Vem är du? Vilken uppgift har Gud lagt ned i dig? Hur kan du på bästa sätt utföra den?

No comments:

Post a Comment