Nyhetsflödet

Sunday

Hörntofsarna - 4 Mos 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" HERREN sade till Mose: "Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN, er Gud"  (4 Mos 15:37-41 FB)

Det var lätt att glömma bort Guds ord och vad Gud sagt så man kom ut i vardagslivet med alla dess problem och glädjeämnen. Som en påminnelse om Guds ord och som en hjälp att inte gå fel eller synda skulle de ha hörntofsar på sina mantlar. Varje gång de såg hörntofsarna skulle de bli påminda om Gud och vad Gud har sagt.

Det kan vara lätt också för oss att glömma bort Gud och Guds ord då vi kommer ut i ett hektiskt vardagsliv som präglas av allt annat än Gud och Guds ord. Vi behöver också inrätta vårt liv så att vi ständigt blir påminda om vem vi är, vem vi vill följa och vad Han har sagt oss i sitt ord. Vilka påminnelser, "hörntofsar" har du?

En "hörntofs" kan vara att läsa din Bibel och be varje morgon. Att varje morgon plocka ditt "manna", ett uppmaning, ett löfte, en bön, från Bibeln och ta det med dig ut i vardagen. Sedan bör du kanske ha andra stunder då du påminner dig vad du tagit emot av Herren för den dagen vid middagstid och vid kvällstid.

Guds folk på Mose tid behövde dessa hörntofsar, påminnelser om Gud och Guds ord. Vi behöver också dessa påminnelser i vårt liv. Vilka "hörntofsar" vill du ha i ditt liv?

No comments:

Post a Comment